Tin HOT

Share on Google Plus

Theo như thông báo kèm tham khảo, update ở shop đổi đồ khảm NPC map PHC.

Trước Update cũng có nhiều ý kiến riêng về tỷ lệ quy đổi, về hồn cốt thì các bạn phải dnt hoặc cày nhiều = Q cờ + Mở Full hộp Boss thì cơ hội có mới nhiều.
Có 1 đề xuất đc thêm vào là 300HC và 10.000 KTTN7, theo ý kiến này thì 300 HC tương đương 10.000KT7, trong khi thực tế 1 ac auto liên tục 24h map Tula có thể nhặt đc 3000KT7, trong khi 300HC tương đương khoảng 200K Dnt, như vậy auto 1 ac trong 3 ngày mà đổi đc items này là k hợp lí.
Trung bình một người chơi chịu Dnt trung bình một tháng giao động từ 200 - 500K, sv cũng k đc quá 10 người Dnt do hiện sv vắng, tính toán thì cũng chỉ vừa đủ duy trì. Nên mức quy đổi các items sau này cần tính theo tỷ lệ cày & dnt sau cho tương đối. Trong trường hợp hiện tại thì có lẻ cày 1 tháng tương đương dnt 500K là phù hợp.

Linkdownload