Tin HOT

Share on Google Plus

Đầu tiên là giai đoạn này mình ít trả lời inbox để tránh trôi tin của các bạn PM, ai pm check ac trước sau khi check xong gm tự log ac để chuyển, các bạn k cần spam lại là check chưa trừ khi chờ quá lâu hãy pm.
1. Shop khuôn 15x đc đưa trong NPC về map PHC luôn cho tiện, trong shop cũng cập nhật 1 số bí văn của 1 số class cho tiện.

2. Giữ luyện khí nằm ở shop Tạo Hóa Đạo Nhân

 3. Chuyển tam giới đc đưa vào shop vi tiểu khảm

4. NPC di chuyển map Hà Dương cũng đc đưa về Map PHC

5. Shop Càn Khôn Ấn tứ tượng đc cập nhật

6. Shop Mộng cảnh đc đổi hộp quay KTTN15 

7. Lưu ý Boss
Sự kiện 7Boss map TuLa ngày thứ 4-5-7 sẽ có rơi Tam Hoàng Đạo Thể dù k nhiều.
+++ Boss Nhìn Năm có rơi Tam Hoàng Đạo Thể 
+++ Boss CLN 20h15 hằng ngày đc xem là Boss Cạnh Tranh 
+++ Boss Tuần Hải Dạ Xoa random từ Người chơi Online, ngon hơn Boss CLN 
+++ Boss Quy Điệp Vương 15h 21h ngày thứ Bảy chổ Boss CLN 
+++ Boss Huyền Thiên Tướng 9h 15h 21h ngày Chủ nhật tại vị trí Bất Tử Thiên Thi map Nam Cương

8. Link Download Fix lỗi Font & Thêm Phù Thiên Cơ
https://drive.google.com/file/d/10wxb01PiMp03yeB2A9iF7fxVVXp_lPZy/view?usp=sharing