Tin HOT

Share on Google Plus

Thẩm định là 1 hình thức bảo lưu cho cả bên cày lẫn bên nạp, giá trị ac sẽ đc chia khoảng 50%, bên cạnh đó là bảo lưu 50% donate từ bản 10C.
Dự các mốc như sau:
- Trang bị đủ 4 món +11: = 50 KTTN C10
- Ac full các thứ còn lại: = 50 KTTN C10
- Pháp thân cẩm nang max: = 50 KTTN C10
- Kim chuyên khóa nhiều hơn 600: = 100 KTTN C10
- Có pháp bảo Thiên Gia Kiếm: = 100 Hồn cốt nghìn năm
- Có sét Hạ Tuế: = 100 Hồn cốt nghìn năm
- Kim chuyên giao dịch đc: = 50% Hồn cốt nghìn năm
- Coin mỗi loại, cứ 1500 coin = 50K Vàng.
Do server chủ yếu là mem mới và Do ban đầu có nhiều bạn yêu cầu thẩm định nên trong những ngày đầu Open GM sẽ k chuyển hàng thẩm định + bảo lưu. Hàng thẩm định sẽ đc chuyển vào dần vào ngày 08/06/2019.