Tin HOT

Share on Google Plus

Nội dung update này chủ yếu cập nhật tam hoàng đạo thể vào Boss + Q ngày
Bên cạnh đó là bán cái Thiên Thủy ở npc Thợ Rèn
Về tam hoàng đạo thể trong update sau sẽ có cập nhật đổi = hồn cốt
Về mệnh phù cũng sẽ có update vào trong khoảng 2 tuần nữa
Link Down Update007

Chú ý nếu k update sẽ bị lỗi Q