Tin HOT

Share on Google Plus

1. Đầu tiên nói về việc server bị Dos, hiện GM vẫn k có cách khắc phục, nên cách duy nhất là sống trong lũ phá chán thì thôi.
2. Server có Dis vẫn nhận đc Hồn Cốt, nếu bạn nào có thể treo máy trên 15h một ngày có thể liên hệ GM, để kết hợp treo máy kiếm ít Hồn Cốt Nghìn Năm để dùng cho dù sv cả ngày k vào đc vẫn có đc items từ games. >>> K đóng góp kiểu này thì đóng góp kiểu khác.
3. Bản Update cập nhật quà tân thủ vào Q tu chân
4. Cập nhật hộ phù kép của các class còn thiếu vào Shop Tiểu Hắc.
5. Fix giảm sức mạnh Nguyệt Thần 50%
6. Tăng quà từ Q Thiên Hành Giả và Online.
7. Link Tải Update005:
8. Link Tải Full đã bao gồm Update005: