Tin HOT

Share on Google Plus

1. Fix lỗi thiếu hộ phù quỷ đạo
2. Mở Q chế đồ >> để chế hộ phù kép nào thiếu
3. Fix Q level nguyên thần cho Tiên, ở Q NT up lần tầng 03. Các bạn ra thành hà dương đánh hồ điệp + sơn trư + hoa mị là đc. Về map tiên trả q xong lại ra hà dương đánh con Bạch Hổ là đc.
4. Tăng thêm cách đổi đồ, chuyển tam giới ở shop Vi Tiểu Khảm.
5. Link: