Tin HOT

Share on Google Plus

Đầu tiên khi Update các bạn xem kỹ clip nhé, có 02 file chép hai nơi khác nhau, nhiều người dù chơi lâu chủ quan k xem clip nên up sai.
Thời gian Update 17h đến 18h30 ngày 04/6/2019.
Update bao gồm 1 số nội dung sau:
1. Thêm máu shop NoDelay, thêm cách đổi tẩy điểm, đổi Tạo Hóa Châu ở shop NPC Di Chuyển Bỉ Bỉ Đông.

2. Các Q ngày đc tăng cường quà, kèm Q Online 5h có thêm các giá trị có ít. >>> Xem Clip Nhiệm vụ ngày https://www.youtube.com/watch?v=mC5YvMlA-Bg


3. Tăng thêm đồ vào Boss.

4. Từ ngày 04/6/2019 giá Donate của server như sau:
Donate bằng thẻ nạp: 100K = 100 Hồn cốt nghìn năm (tặng 5000 vàng).
Donate bằng CK, ZaloPay, Momo: 100K = 135 Hồn cốt nghìn năm & Cơ hội đc nhận thêm từ 01 đến 05 KTTN Cấp 11 (Tặng 10.000 vàng).
Ngoài ra khi Donate CK, ZaloPay, Momo bạn còn đc tích 20% cho mỗi lần nạp > khi nào đủ 100 sẽ nhận quà (Tức 500 đc tặng 100).

5. Link Download Update

6. Link Video Hướng dẫn Update:

7. Link tải Full tính đến ngày 04/6/2019