Tin HOT

Share on Google Plus

Để bình ổn lượng mem giữa các Bang, mình xin triển khai gói hỗ trợ tân thủ (để tham gia bạn phải có thể minh chứng Tân thủ lập ac sau 20/6). 
Khi gia nhập hai bang yếu là Đường Môn & La Võng, các bạn sẽ nhận đc 03 gói item hỗ trợ (mỗi gói gồm: 30 KTTN C10, 200 Quy Nguyên Linh Ngọc, 200 Sở Hán Thanh Tiền), mỗi tuần chỉ đc nhận một gói vào ngày thứ 7.

** Donate bằng thẻ nạp: 100K = 100 Hồn cốt nghìn năm (tặng 5000 vàng). 
** Donate bằng CK, ZaloPay, Momo: 100K = 135 Hồn cốt nghìn năm & Cơ hội đc nhận thêm từ 01 đến 05 KTTN Cấp 11 (Tặng 10.000 vàng). Ngoài ra khi Donate CK, ZaloPay, Momo bạn còn đc tích 20% cho mỗi lần nạp > khi nào đủ 100 sẽ nhận quà (Tức 500 đc tặng 100).
*** Cực khủng hỗ trợ cho Tân thủ có đầu tư lâu dài, chỉ cần nhân vật có thẻ Tân thủ 20/6 là OK, còn việc gia nhập Bang nào cũng đc
*Chỉ cần Donate CK, ZaloPay, Momo 200K, bạn sẽ nhận ngay 02 gọi hỗ trợ items Boss (mỗi gói gồm: 30 KTTN C10, 200 Quy Nguyên Linh Ngọc, 200 Sở Hán Thanh Tiền). 
*Donate CK, ZaloPay, Momo 500K, bạn sẽ nhận ngay 06 gọi hỗ trợ items Boss, mỗi tuần hai gói (mỗi gói gồm: 30 KTTN C10, 200 Quy Nguyên Linh Ngọc, 200 Sở Hán Thanh Tiền).

*** Thông báo ngày 22/6/2019 Tri Ân Donate lần một, từ ngày 22/6 đến ngày 02/7 các bạn có thể yêu cầu GM chốt điểm tri ân.
- Điểm đạt 500: Hỗ trợ 02 lần luyện khí từ 11 lên 12
- Điểm đạt 1000: Hỗ trợ 02 lần luyện khí từ 11 lên 12, Hỗ trợ 02 lần luyện khí từ 12 lên 13.
- Điểm đạt 1500: Hỗ trợ 03 lần luyện khí từ 11 lên 12, Hỗ trợ 03 lần luyện khí từ 12 lên 13.
- Điểm đạt 2000: Hỗ trợ 04 lần luyện khí từ 11 lên 12, Hỗ trợ 04 lần luyện khí từ 12 lên 13.