Tin HOT

Share on Google Plus

Nhằm chống lạm phát server kèm theo đó ổn định giữa mem mới và cũ, đảm bảo quyền  lợi cho tất cả.
Thời gian hoàn trả sẽ đc chia thành nhiều lần, mỗi tuần GM chỉ chuyển hàng vào duy nhất ngày thứ Bảy, nên các baby online thì pm vào ngày này nha, lúc pm cứ nói id muốn  nhận là GM log chuyển, đừng gọi GM ơi mà k nói ji mắc công chờ hồi âm, bắt đầu từ thứ Bảy 8/6/2019. Trong ngày Thứ Bảy một ID tài khoản sẽ k đc nhận 02 lần.
Mỗi tuần một lần nhận tối đa là 200.000 Vàng, 100 KTTN C10, 200 Hồn Cốt >>> Nhận đến khi quỹ nhận không còn thì thôi.