Tin HOT

Share on Google Plus

Việc hoàn trả từ thẩm định ac chỉ phần nào nôm na gọi là đến bù cho các gamer, đương nhiên nó sẽ k phải là 100% thỏa đáng cho đam mê cũng như sự cố gắng kèm cống hiến của các bạn.
Qua danh sách cũng thấy đc sự ủng hộ của các bạn giành cho Mị Lực.
Thời gian hoàn trả mình sẽ triển khai trong ngày 08/6/2019.
Sẵng tiện mình cũng nói về vấn đề tộc PK, cái này hoàn toàn k ép các gamer, và thực tế trong sv sẽ có các phái mạnh yếu lệch nhau nên việc chia k trùng class theo Tộc PK sẽ gây khó khăn trong khâu thực chiến tại server.
Tuy nhiên viên làm ac cũng k quá khó, và nhóm nào có hứng thú thì cứ xây dựng theo mô hình Tộc PK, một người chơi 2 ac là chuyện bình thường.
Và sau khi chốt thực tế sv thì sv không đủ nhân sự để tồn tại 04 Bang, nên GM sẽ chỉ chốt lại 02 hoặc 03 Bang tùy theo số lượng nhóm đăng ký Tộc PK, việc đăng ký sẽ chốt vào ngày 11/6/2019.
Và gm cũng k ép các bạn tham gia bang của GM, vì chúng ta trên tinh thần đồng đạo, ae nào cảm thấy ok thì triển theo kế hoặc GM đã định, còn lại việc ae tự tạo một Bang cũng là chuyện bình thường.
Và sv này GM hướng đến gamer mới, đến những ng chưa từng biết Zhuxian, nên quá trình phát triển sẽ phần nào nghiên về cho người mới, các các Baby cũ cũng đừng đòi hỏi sự cạnh tranh quá nhiều cũng như là cập nhật nhanh.
Danh sách hoàn trả như sau: