Tin HOT

Share on Google Plus

Hướng dẫn dành cho Tân thủ mới tham gia.
1. Lần đầu đặng nhập games
Thần Tộc >>> Clip
Nhân Tộc >>> Clip
Hướng dẫn cách auto & dùng Pháp Bảo
Hướng dẫn lấy đồ + khuôn 14x, xem 5p đầu tiền >>> Clip
Hướng dẫn kiếm vàng >>> Clip nhiệm vụ hằng ngày, Đi 7Boss các tối thứ 4 5 7
Hướng dẫn kiếm Hồn cốt >>> Q cờ Thái cổ
Hệ thống Boss >>> Clip
2. Hướng dẫn Nhiệm vụ gia nhập môn phái (Nhân Tộc)
3. Hướng dẫn Tu Chân 2 (Level 45 có Q)
Quỷ Vương Tông
Thanh Vân Môn
Thiên Âm Tự
Quỷ Đạo
Hợp Hoan Phái
Phần Hương Cốc
Cửu Lê
Liệt Sơn
Hoài Quang
Thiên Hoa
Thần Hoàng
4. Hướng dẫn nhiệm vụ Tu Chân 3 (Level 75 có Q)
5. Hướng dẫn Tu Chân 4 (Level 105 có Q)
6. Hướng dẫn Tu chân 5 (Level 135 có Q, dùng phù phi thiên để dịch chuyển nha > k có vụ đi tìm npc ở đâu mà k thấy nha)
7. Hướng dẫn Chuyển Sinh (Level 150+)
8. Hướng dẫn ăn điểm Tạo Hóa (THC đổi ở shop Di chuyển)
9. Hướng dẫn nhiệm vụ Nguyên Anh >>> Clip
10. Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Thần
11. Hướng dẫn ăn điểm Phong Thần
12. Hướng dẫn khảm đồ
13. Hướng dẫn Update