Tin HOT

Share on Google Plus

Bạn chơi theo kiểu solo cá nhân thì k cần quan tâm, nếu chơi cá nhân bạn cứ chơi bình thường và xin đc vào bang nào thì vào, nếu các bạn muốn có một ít lợi từ Tộc PK thì hãy chú ý nhé:

Sau khi hoàn thành đăng ký Team Hồn Sư, Chủ team sẽ đc chọn tham gia một trong các Tông hội sau từ thẻ quay ngẫu nhiên:
1. Hạo Thiên Tông
2. Đường Môn
3. Thất Bảo Lưu Ly Tông
4. Hoa Thần Cung (Chỉ nhận team toàn nữ)
5. Vân Lam Tông
6. Sử Lai Khắc
7. Vũ Hồn Điện

Chức vụ cao nhất cho chủ Team là Trưởng Lão, về war bang là hoạt động vui hằng đêm nên khi war các bạn thỏa thuận chấp nhận tộc ở cấp độ nào cho phù hợp để trách chênh lệch.