Tin HOT

Share on Google Plus

1. Fix giảm dame Tuần Hải Dạ Xoa >>> Và đừng quên 20h30 đêm nay bắt đầu có boss nhé.
2. Ra hộp quay HP-MP shop ở shop Ngô Dân Tài
(Tỷ lệ gm test 1000 hộp ra 6 HP shop, 6 MP Shop, 400 LHP)
Item này giúp Baby nào k ăn đc Boss cũng có HP shop, MP shop.

3. Boss huyết sư sẽ xuất hiện khu vực gần bến phà lưu ba, trong khung 20h30 > 22h30. Boss có HP gấp 4 HP của Boss thuyền trưởng. Ngoài ra trong khung giờ này các loại Boss khác cũng có thể xuất hiện cùng vị trí, Boss chính sau khi chết 60 phút sau mới xuất hiện.
Vì 60p mới xuất hiện nên G nào k ăn đc boss cũng phải có gắng can thiệp làm sao cho G bạn k ăn đc boss trước 9h30, nếu ăn sau 9h30 thì nó sẽ k xuất hiện thêm boss chính tiếp.
Boss rơi đồ dạng rộng, nên k phải team chính giết boss thì cũng có thể ks nhặt đc một số item.
4. Trả lời dnt châu khảm, do đa số ae k đồng ý nên sẽ k dnt châu khảm, nhưng theo thời gian thì có thể sv sẽ có hình thức free khảm level 03 cho tất cả.
5. Vế đóng góp q hay phụ bản, ngắn gọn là k có tools nên k làm gì liên quan cả, tất cả nó mặc định.
6. Link Download