Tin HOT

Share on Google Plus

Hiện tại thấy Nguyên Baby vừa post một số clip PK Boss theo khung giờ khá hay, nên server sẽ thay đổi khung giờ rộng của Boss Thuyền Trưởng từ 15h > 23h30 lại thành 20h > 22h, về mặc item drop sẽ có thay đổi chút xíu, bên cạnh đó là mặt độ chết và xuất hiện lại sẽ tăng lên, kèm theo đó là Boss dạng yếu Bách độc xâm nhập cũng xuất hiện kèm trong khu vực.
Trở lại vấn đề chính. Các Baby đăng ký TeamPK, hãy để Trưởng Team pm inbox GM, Team hợp lệ gồm các yêu cầu sau:
1. Tổng số thành viên là 06 nhân vật (nêu rõ tên nhân vật)
2. Các thành viên phải ở trong cùng 01 Gia Tộc (Do sv k mở hết quái mod, nên các gia tộc điều sẽ cấp 1).
Các Bang chịu khó Up thêm cấp G thì sẽ có thêm Slot F, Nhóm Team Lập F và tập hợp ac chuẩn lại.
Nếu bang nào cảm thấy việc tách F khó khăn, thì 01 Bang có thể đăng ký lẻ các thành viên ở các F khác nhau, và Bang đó chỉ có 01 Team duy nhất.
Việc Team theo F để dễ tổ chức PK, đừng so sánh với những sv khác, vì đơn giản sv này trình GM k biết tạo 1 map PK riêng.
3. Khi tham gia PVP Team, phải thông báo trước nhân vật vắng mặt, nếu vắng 03 người thì coi như bỏ cuộc.
4. Thời gian PVP sẽ do 2 chủ team cùng GM thảo luận chọn trong một số khung giờ mẫu.
5. Giải thưởng PVP sẽ đc tính từ việc tích lũy điểm của Team, và giải thưởng sẽ là hiện vật có thực bên ngoài lẫn ảo bên trong.
6. Thay đổi người trong Team, Team sẽ bị trừ điểm tích lũy.
7. Trong Team không đc có class nào có từ 03 nhân vật cùng class và tối thiểu Team phải có 04 class, Trường hợp trùng class thì phải khác Tam Giới.
8. Bang tham gia sẽ đc hỗ trợ up G lên cấp 5, để ae có số lượt slot F nhiều cho dễ hoạt động.

Các bang chủ động up cấp 03 là sẽ có tổng 9F trong Bang.
Server thiết kế theo auto khá nhiều, vì đa số ae toàn đi làm nên auto là sẽ phù hợp với đa số.