Tin HOT

Share on Google Plus

Các Baby xem rồi góp ý thêm nội dung, hiện tại đã có 2 Team liên hệ đăng ký, tuy nhiên 2 Team này lại đến từ G đang yếu nhất trong server.
Cách tính điểm dự tính như sau:
1. Nếu 2 team cùng bang đánh nhau, team thắng sẽ đc + 1 điểm tích lũy, Team thua -1 điểm, đồng thời mỗi team bị trừ 1 lượt thách đấu. Và trong một tuần Team chỉ đc đánh 1 trận với Team cùng bang (nếu có)
2. Trong tuần một Team sẽ có 2 lượt thách đấu.
3. Nếu thách đấu, Team đối thủ nhận lời, Nếu thách đấu thắng +3 điểm, thách đấu thua -1 điểm. Hòa thì mỗi đội +1 điểm.
Nếu thách đấu, team đối thủ từ chối, đc +1 điểm.
4. Trường hợp bị team khác thách đấu, từ chối k nhận lời bị -1 điểm, đồng thời mất hết lượt thách đấu trong tuần.
Trường hợp nhận lời thách đấu, nếu thua bị -1 điểm, nếu thắng đc +4 điểm

Phần điểm sẽ đc tính, và sẽ có thời gian tổng kết trao giải cho Team Top.