Tin HOT

Share on Google Plus

03 Shop đổi đồ chính nằm ở Hà Dương như hình bên dưới, ác bạn dạo thêm các shop còn lại trong thành để nghiên cứu thêm nhé.
Mực Donate là 100K = 100 KC
Có thể chọn các gói dnt chuyên như sau:
100K = 100KC + 100KC Khóa
100K = 100KC + 59HBP + 50LHP + 50BTP (Gói hỗ trợ luyện khí)
100K = 100KC + 59KT9 +59KT8 + 59KT5 (Gói hỗ trợ KTTN)
Với hình thức chuyển khoản, mỗi 100K donate đc nhận thêm 40.000 Vàng.

Đặt biệt trong tuần có mốc Donate CK trên 600.000đ sẽ đc hỗ trợ auto ac hết tuần và thêm 02 tuần tiếp theo.