Tin HOT

Share on Google Plus

Thông tin qua một số thay đổi Update 13
1. Mặc dù đã Free 4 Quân Lệnh đổi khuôn 14x cho tân thủ, tuy nhiên 1 số bạn cũ có nhiều QL13x nên có thêm tỷ lệ quy đổi.

2. Boss: Boss bình quân một ngày cũng mang lại 1 lượng vàng lớn, dù 1 boss chỉ 20k 50kv, ai cần vàng thì có thể săn.
Buổi tối Boss Kim chuyên như cũ, Tuy đồ cho Free nhiều hơn nhưng bù lại Kim chuyên sẽ mang giá trị cao hơn so với trước đây.

3. Cập nhật Hạ Tuế Kim Ấn cho những bạn k thể tham gia đi tứ tượng đc nhiều hoặc không có ai kéo.
Đương nhiên không phải của có trong 60s, ai cảm thấy ấn này giá cao thì tích ấn theo cách đi tứ tượng trước đây.


4. Hộp item Free giành cho mỗi người, 1 người đc mở một lần, trong hộp gồm 03 quân lệnh hồn thạch, 4 quân lệnh đổi khuôn 15x.
Hiện đồ 15x chưa có nên các bạn hãy để giành nhé, phi shop thì coi như k có mà đổi (mấy thánh tay nhanh hơn não chắc sẽ hỏi chưa up vật phẩm mà up item đổi làm gì?).
Hộp này đổi ở npc tứ tượng

5. Mệnh phù toái phiến:
Có thể mua bằng kim chuyên hoặc train tại Tula hoặc mở Phiếu Lao Động.


6. Phiếu Lao động sẽ rơi tại Tu La, auto 24/24 có thể nhặt giao động từ 400 - 600 phiếu.

Link Download:

18h sv chạy lại.