Tin HOT

Share on Google Plus

Link Full Google kèm Update 12 đã cập nhật sẵng.
https://drive.google.com/file/d/1eOH00OdRC0Zm0ga9wpOULTDCHYrSfI5Z/view

Link Fshare
https://www.fshare.vn/file/F7JRZFVUCTWS
Trang tiếng việt, muốn tải nhanh thì bỏ ra 5K Phone hoặc GetLink mà tải nhé các thánh.