Tin HOT

Share on Google Plus

Khi update một vật phẩm mới, GM phần nào cũng đã định hình thời gian để các bạn farm, như mệnh phù lần này là 03 tuần, khó là quay cánh, hoặc săn boss tìm cánh để đổi.

Còn chuyện uplevel mệnh phù coi như bỏ qua 1 bên vì nó cũng không có gì khó. Tính đến hiện tại chỉ là 50% thời gian trôi qua một số bạn lo cắm cúi farm vẫn k có đc mệnh phù, tuy nhiên các bạn vẫn nên chọn khung thời gian farm phù hợp, tránh ảnh hưởng cv + sức khỏe.

Và cũng quên đi khái niệm vừa update item vào shop là mình cũng có ngay, làm đc điều này trong sv cũng chỉ k quá 10ac.

Các bạn bảo khó, nhưng trong 01 02 tuần tới cũng k có item ji mới quan trọng, nếu up xong thì lại bắt đầu than chán k có gì làm. Hiện 1 số thánh farm cũng đã Full mệnh phù cũng đã có dấu hiệu than chán. Sv phải theo mức độ chung chứ k riêng ai.

Nhân tiện thông báo luôn chương trình hỗ trợ dnt cho tân thủ, ngoài việc các gói dnt như trong Update 10.
Tân thủ ac mới dnt sẽ đc hỗ trợ vay vàng, vàng sẽ khấu trừ hàng tuần từ vàng war Bang của Bang mà nhân vật đó đang trú ngụ.

Dnt 500point > đc ứng 200.000 vàng
Dnt 600point > đc ứng 300.000 vàng
Dnt 700point > đc ứng 400.000 vàng
Dnt 800point > đc ứng 500.000 vàng
Dnt 900point > đc ứng 600.000 vàng
Dnt 1000point > đc ứng 700.000 vàng
Dnt 03 gói item đc tặng thêm 02 gói kim chuyên.