Tin HOT

Share on Google Plus

Sau gần 03 tháng hoạt động, thực sự sv vẫn tồn tại nhiều bất cập về định hướng và cấu trúc. Là một GM có tâm thì phải hướng đến đa số tình trạng của người chơi để giúp cho sv có SL người chơi cao nhất >>> vì càng đông càng vui mà.

Trãi qua suy ngẩm từ các góp ý, hiện mình vẫn chưa đưa ra đc quyết định chính thức. Đương nhiên là sẽ k có sự từ bỏ ở đây, mà chúng ta vẫn tiếp tục chiến sv này dựa trên một cấu trúc và định hướng khác, đây là điều mà tôi đang băng khoăn, vì nó sẻ ảnh hưởng đến quyền lợi của một số người chơi (từ cày kéo lẫn donate).
Và nếu chuyển đổi có thực hiện thì những ac chơi cũ vẫn có những giá trị "cũ" nhất định.

Chúng ta vẫn chiến đấu trên chính nhân vật mình đã tạo ra, nhưng bên cạnh đó sẽ là cơ hội cho những người lầm lỡ, cơ hội cho những ng chơi mới, sv phải hướng đến để người chơi on nhiều hay on ít vẫn có thể mon men pk đc, đương nhiên on nhiều farm nhiều phải có lợi hơn nhưng cũng k quá lệch.

Server sẽ tiến hành lấy ý kiện Gamer đến 23h ngày 18/8/2018, và một số Gamer chủ lực đang on trong sv sẽ đc x2 điểm phiếu, từ kết quả điểm phiếu sẽ căn cứ thực hiện.
Mốc backup dữ liệu nếu quá trình thay đổi cấu trúc đc thực hiện sẽ đc chốt là ngày 19/8/2018 (thời gian chi tiết sẽ nằm trong ngày này đc thông báo sau).

Thời gian thay đổi cấu trúc có thể diễn ra trong vòng 2 tuần, trong thời gian này GM vẫn xem xét cho sv chạy để ae online cho vui, tuy nhiên mốc Backup đc tính đến 19/8/2018.

Nếu quá trình chuyển đổi thực hiện, có thể 1 số item trong hành trang trở nên mất giá trị, hoặc cũng có thể thành vô giá, nội dung định hướng chuyển đổi đc bảo mật hoàn toàn, chỉ GM biết. Nên vấn đề các ac hên xui thì ae cũng đừng buồn mà hãy vì cộng đồng chung nhé.