Tin HOT

Share on Google Plus

Nhân dịp server sắp tròn 03 tháng tuổi tính từ giai đoạn Test, chương trình hỗ trợ người chơi mới chính thức khởi động.


1. Những thay đổi giành cho tân thủ:
Gói quà tân thủ Free khi mới vào server đổi ở NPC Tru Tiên Cổ Quyển.


Bên cạnh đó khi Up Level nguyên thần lên 64, bạn sẽ nhận đc thêm 12 Quân Lệnh ML, Nếu up lên 73 bạn sẽ nhận đc thêm bộ châu khảm đủ để lên khảm Bát Quái.
Để up nguyên thần lên Level 73 bạn sẽ cần chưa đến 100.000 Vàng là hoàn thành rồi.
Như vậy gần như người chơi mới sẽ dễ dàng sở hữu 01 set trang bị càn ly khảm 135+11 full khảm 8.
Bên cạnh đó nếu đầu tư hoặc may mắn farm đc Kim Chuyên bạn có thể đổi.
Gói quà tân thủ 420 Kim Chuyên ở Shop KCML tại NPC Di Chuyển Map Phần Hương Cốc. Tuy giá 390KC nhưng sau khi ở ra các Baby sẽ có lại 200KC. Như vậy giá thực tế của hộp này là 220 Kim Chuyên và chỉ đc mở 1 lần duy nhất. Kèm theo là 30.000 điểm sư đồ.


Hoặc mún nhanh hơn thì hãy đầu tư:
Gói item Quân Lệnh ML giành cho tân thủ mã 01, gói này trị giá 300 DNT. Gói này giành cho nhân vật có Level <= 153. Gói này phù hợp cho tân thủ mún up nhanh set 14x


Gói item bổ sung vật phẩm mã TL02, gói này phù hợp cho tân thủ mún tìm 01 PB có kháng ngon. Gói có giá 300 DNT. Kèm gói là 30.000 sư đồ.


Gói item bổ sung vật phẩm mã 03, gói này phù hợp cho người đi làm ít thời gian online, cần bổ sung item. Gói có giá 300 DNT. Kèm gói là 200.000 sư đồ.


2. Ra mắt item tích lũy Donate:
Đối với những Baby đã donate trước đây GM sẽ xin ID để chuyển item này vào ac. Đối với những Baby dnt từ ngày 8/8/2018 khi mở gói item từ dnt thì sẽ tự động có kèm theo item tích lũy. Với item này bạn hãy để NPC Tạo Hóa Đạo Nhân ở Map Phần Hương Cốc để xem mình có thể đổi đc những gì.


3. Sự kiện ước nguyện mị lực 20h Map Tử Trạch sẽ có nhiều thay đổi về item thu đc, cụ thể là mệnh phù toái phiến.
Ví dụ thay vì trước đây đc 500 Quy kiếp thì bây giờ nhận đc 999 mệnh phù toái phiến.

4. Phiếu quay số Bằng Khen cũng sẽ có tỷ lệ ra mệnh phù toái phiến.

5. Nhiệm vụ hằng ngày cũng đc thêm item mệnh phù, cũng như tăng tỷ lệ item bằng khen đạt đc.
6. Vấn đề Boss, Ban đầu GM chỉ định up Boss Nam Cương Vạn Xà Điện theo các ngày 3 - 6 - CN để tránh trùng đi 7Boss, tuy nhiên k thể thực hiện đc điều này do Boss sẽ lỗi. Hiện chỉ làm đc Boss ra điều các ngày, vì thế sẽ tập trung vào Boss Vạn xà điện.
Về thay đổi là Boss Vạn Xà Điện sẽ mang theo 180.000 vàng trên người.
7Boss sẽ bị xóa vàng, để cho các đồng chí tập trung PK tại một mật trận duy nhất...
Boss Pháp Liên Vương sẽ mang trên mình 39.000 vàng.
Boss Cô Lâu Tướng Quân 20.000 vàng.
Boss Hải Đạo Thuyền Trưởng 9.000 vàng (Boss này có thể thêm vàng trong update sau).
Boss Tê Giáp Chi Vương 19.000 vàng
Tử Trạch Lịch Quỷ 19.000 vàng
Huyết Sư 79.000 vàng

7. Chiến Cang có thể đổi đc màu cánh. Boss Huyền Thiên Thượng Tướng sẽ cho các bạn điều này.

8. Cập nhật mệnh phù ở shop NPC Luyện khí và Tạo Hóa Đạo Nhân.
9. Cập nhật thêm một số item Buff.10. Sao Boss Côn Luân Nô lại ở Nam Cương Vạn Xà Điện? 
Chuẩn thì Boss này là Bất Tử Thiên Thi, do nếu để boss Bất Tử Thiên Thi này thì đánh sẽ khó ăn vì boss có khả năng hồi máu.
Nên GM coppy thuộc tính của CLN bỏ qua cho dễ đánh. Còn gọi boss ở map khác thì k làm đc, chỉ mới làm đc ở vị trí này.

11. Linkdown: 
http://www.mediafire.com/file/p1ite8op0de29e2/Update10.rar/file

Chú ý các baby đã dnt liên hệ cung cấp ID để GM chuyển item tích lũy vào ac, quá trình này có thể rep chậm do có nhìu Baby pm cùng lúc.