Tin HOT

Share on Google Plus

Mệnh phù là một hệ thống hoàn toàn mới để tăng cường thuộc tính của một nhân vật. Sau cấp độ thăng thiên 150 khi thăng cấp người chơi sẽ tăng được số vị trí đặt mệnh phù, tối đa là 6.


Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ giành được Mảnh vỡ mệnh phù. Từ Mảnh vỡ mệnh phù có thể tiến hành ghép để tạo ra loại mệnh phù ngẫu nhiên, Dung hợp để tăng cấp, đem khảm Mệnh phù vào trong giao diện mệnh phù sẽ giúp tăng thuộc tính nhân vật.


Tổng cộng có 20 loại mệnh phù, theo phẩm chất sẽ được chia ra làm 4 loại như sau: Tiểu Diễn Hóa Phù, Đại Diễn Đạo Phù, Thiên Diễn Linh Phù, Vô Cực Thần Phù theo thứ tự như trên thì chất lượng càng cao và càng hiếm.


Dẻo dai có 5 loại tương ứng với 5 loại kháng tính. Khi có trên người 5 loại kháng tính này thời gian chịu ảnh hưởng của 5 loại kháng tính sẽ được giảm xuống.

Tinh thông là ngược lại của 5 loại dẻo dai, cũng có 5 loại kháng tính như trên, tăng hiệu quả khống chế của người chơi đối với mục tiêu, có khả năng bỏ qua một lượng kháng tính tương ứng nhất định của đối phương.

Thăng cấp mệnh phù (dung hợp):
Lưu ý cảnh báo lúc thăng cấp trong hành trang chỉ bỏ 1 mệnh phù chính, k là nguy hiểm nhé.
Thông qua thao tác Dung hợp mệnh phù có thể tăng cấp của mệnh phù. Dung hợp là đem toàn bộ kinh nghiệm của mệnh phù hoặc mảnh vỡ mệnh phù vào cho mệnh phù chính, đồng thời mệnh phù hoặc mảnh vỡ mệnh phù bị dung hợp sẽ mất đi (tương tự thao tác Thần Hợp của Nguyên Anh). Cấp độ tối đa của Mệnh phù là 10.
Nhấp chuột phải vào Mảnh vỡ mệnh phù để mở ra giao diện Dung hợp mệnh phù.


Tương khảm mệnh phù: 
Sau khi có mệnh phù ta có thể tiến hành Khảm nạm mệnh phù vào giao diện mệnh phù, kéo chuột phải vào vị trí mệnh phù trong giao diện, hệ thống sẽ hỏi "Có chắc chắn khảm nạm phù văn này?" click có và Mệnh phù sẽ được khảm thành công.

Tháo bỏ Mệnh phù: 
Nhấp chuột trái vào Mệnh phù, ấn Bỏ mệnh phù, tiêu hao 1 Thiên Nhất Thần Thủy và cần 1 ô trống trong hành trang.