Tin HOT

Share on Google Plus

Nội dung 1: Trong Update này sẽ thay đổi khá nhiều quy trình item farm, khi quy kiếp dần k còn dùng đến. 04 Q hằng ngày đc fix lại item Phiếu Lao Động như hình


Nội dung 2: Phó bản phần hương cốc thẻ Thập phương quyết cũng đc đổi item quy kiếp NA sang Phiếu lao động.
Nội dung 3: Các Boss Tu La cũng cập nhật item rớt ra là phiếu lao động.
Nội dung 4: Cập nhật tạo hóa chi trang sức & Lak tiên cảnh


Bên cạnh đó GM sẽ tặng thú cưỡi cát tường cho các nhân vật có mức donate vượt mốc 800point. Thú cưỡi 6.2 (áp dụng đến khi có chương trình khác thì người đạt mốc này sẽ không đc nhận nữa).
Ngoài ra từ update này sẽ k tặng thẻ đổi tên nữa nhé.
Bên cạnh đó cập nhật bãi train level 153 khu vực ngư nhân map PHC nhé