Tin HOT

Share on Google Plus

1. PVP Team bốn người, thời gian tổ chức khi có thông báo.
Thời gian thi đấu vào ngày chủ nhật từ 9h sáng đến 11h trưa, 14h chiều đến 17h chiều. Sẽ có lịch cụ thể hơn sau khi chia cặp.
Nhận đăng ký team khi có thông báo, 8 hoặc 12 team thì kháo sổ đăng ký.
Giải 1. 4 gói kim chuyên + 1000kv
Giải 2. 4 gói kim chuyên
Giải 3. 1000kv
Giải 4. 600kv
Giải PVP Lần 1.
Hạng chót đăng ký ngày 19/7/2015. Có thể chốt sớm nếu đủ sl team đăng ký. Thời gian thi đấu chủ nhật ngày 21/7/2018.

Lưu ý, đội đăng ký tham dự mà k tham dự tham dự có thể bị hủy bỏ nếu đk ở lần sau.2. War Thắng Thua đêm thứ Sáu lúc 20h50.
Mỗi bang đc phép vào chiến bang tối đa 15 thành viên, tối thiểu 12 thành viên.
Bang thắng sẽ nhận phần quà 500kv.
3. War thư giản k thắng thua, ai mún feeds thì feeds. 20h50 đêm chủ nhật hàng tuần. Mỗi Bang phải chết trên 250 người thì hai bang cùng nhận 1m8 vàng.