Tin HOT

Share on Google Plus

Thể loại tham gia BET vui bằng vàng hoặc kim chuyên trong games, không quy đổi ra tiền mặt nhé. Với vàng một lần BET tối thiểu là 20.000 Vàng. 

Kim chuyên là 100 Kim chuyên Mị Lực. Vàng khi BET các baby giao dịch trực tiếp rồi chọn kèo. Sau trận đấu nhận lại vàng luôn. Đối với kim chuyên các Baby liên hệ GM để tạo tài khoản tối thiểu 330 Kim chuyên ML, có thể rút Kim chuyên bất cứ lúc nào nếu muốn.

 Giành cho những ae thích cá độ, thay vì cá thua tiền mặt bên ngoài, thì chơi ingames chống nghiện.


T1 Nga Vs TBN
Nga Win 4.8
Nga Hòa 3.6
Nga Thua 1.5
Nga FT +1.0 ===== 1.8
TBN FT -1.0 ===== 1.9
T1 Tài FT 2.5 ==== 1.8
T1 Xỉu FT 2.5 ==== 1.9
T1 Tài H1 1.0 ==== 1.9
T1 Xỉu H1 1.0 ==== 1.8
Nga Win H1 ====== 4.3
Nga Hòa H1 ====== 2.0
Nga Thua H1 ===== 1.9
Nga Over 0.75 FT ======== 1.9
Nga Under 0.75 FT ======= 1.8
TBN Over 1.5 FT ========= 1.6
TBN Under 1.5 FT ======== 2.0

Để công khai minh bạch rõ ràng, Link này chỉ post Face GM, nội dung cược sẽ đc post trước giờ bóng lăn. 
Một mã cược tối đa là 300KCML hoặc 300kv.


T2 Croatia vs Đan Mạch
Croatia Win 1.7
Croatia Hòa 2.8
Croatia Thua 4.5
Croatia FT -0.75 ===== 2.0
Đan FT +0.75 ======= 1.8
T2 Tài FT 2.0 ==== 1.9
T2 Xỉu FT 2.0 ==== 1.9
T2 Tài H1 0.75 ==== 1.9
T2 Xỉu H1 0.75 ==== 1.85
Croatia H1 Win 2.1
Croatia H1 Hòa 1.9
Croatia H1 Thua 4.0

Link và nội dung bảng cập nhật thông tin đc post duy nhất tại FB GM, nội dung cập nhật xem ở phần bình luận của Link.