Tin HOT

Share on Google Plus

Thể loại tham gia BET vui bằng vàng hoặc kim chuyên trong games, không quy đổi ra tiền mặt nhé. Với vàng một lần BET tối thiểu là 10.000 Vàng. 

Kim chuyên là 100 Kim chuyên Mị Lực. Vàng khi BET các baby giao dịch trực tiếp rồi chọn kèo. Sau trận đấu nhận lại vàng luôn. Đối với kim chuyên các Baby liên hệ GM để tạo tài khoản tối thiểu 330 Kim chuyên ML, có thể rút Kim chuyên bất cứ lúc nào nếu muốn.

 Giành cho những ae thích cá độ, thay vì cá thua tiền mặt bên ngoài, thì chơi ingames chống nghiện.


T1 Nga vs Uruguay
Nga Win 2.5
Nga Hòa 2.7
Nga Thua 2.5
T1 Tài 2.0 ==== 1.7
T1 Xỉu 2.0 ==== 2.1
T1 Tài H1 0.75 ====== 1.8
T1 Xỉu H1 0.75 ====== 1.9
T1 Tài gốc 9.0 ==== 1.8
T1 Xỉu gốc 9.0 ==== 1.8
T1 Phạt gốc đầu tiên thuộc về Nga ==== 1.9
T1 Phạt gốc đầu tiên thuộc về Uruguay ==== 1.8

T2 Ai Cập vs Arap
Ai Cập Win ==== 1.7
Ai Cập Hòa ==== 3.0
Ai Cập Thua === 4.2
T2 Tài 2.5 ===== 1.9
T2 Xỉu 2.5 ===== 1.8
T2 H1 Tài 1.0 ======== 1.9
T2 H1 Xỉu 1.0 ======== 1.8

T3 BĐN vs Iran
BĐN Win === 1.5
BĐN Hòa === 3.0
BĐN Thua === 5.5
T3 Tài 2.25 ======== 2.0
T3 Xỉu 2.25 ======== 1.8
T3 H1 Tài 0.75 ===== 1.7
T3 H1 Xỉu 0.75 ===== 2.0
T3 Tài gốc 9.5 ===== 1.9
T3 Xỉu gốc 9.5 ===== 1.7

T4 TBN vs Maroc
TBN Win 1.25
TBN Hòa 4.0
TBN Thua 8.0
T4 Tài 2.75 ====== 1.9
T4 Xỉu 2.75 ====== 1.9
T4 H1 Tài 1.0 ===== 1.7
T4 H1 Xỉu 1.0 ===== 2.0

Lưu ý chỉ nhận kèo đến trước khi giờ bóng trận đầu tiên lăn thui nhé, để GM post hình tổng kết đánh kèo.
Kèo tối đa 300kv, tối thiểu 20kv

Tổng kết quỹ