Tin HOT

Share on Google Plus

Sự kiện ước nguyện Mị Lực 20h đến 20h40, có thể nói đây là sự kiện giúp cho các bạn có thể kiếm đc nhiều vàng và kim chuyên nhất, với điều kiện bạn may mắn.
bạn cần phiếu tham dự hoa đăng, đến giờ sang tử trạch, chuột phải vào phiếu để nhận Q, chờ đèn xuất hiện để ước nguyện.