Tin HOT

Share on Google Plus

Thể loại tham gia BET vui bằng vàng hoặc kim chuyên trong games, không quy đổi ra tiền mặt nhé. Với vàng một lần BET tối thiểu là 20.000 Vàng. 

Kim chuyên là 100 Kim chuyên Mị Lực. Vàng khi BET các baby giao dịch trực tiếp rồi chọn kèo. Sau trận đấu nhận lại vàng luôn. Đối với kim chuyên các Baby liên hệ GM để tạo tài khoản tối thiểu 330 Kim chuyên ML, có thể rút Kim chuyên bất cứ lúc nào nếu muốn.

 Giành cho những ae thích cá độ, thay vì cá thua tiền mặt bên ngoài, thì chơi ingames chống nghiện.


T1 Pháp vs Đan Mạch
Pháp Win 1.90
Pháp Hoa 2.2
Pháp Thua 4.5
T1 Tài 2.0 FT ===== 1.9
T1 Xỉu 2.0 FT ===== 1.9
T1 Tài 0.75 H1 ==== 1.8
T1 Xỉu 0.75 H1 ==== 1.9
H1 Pháp Win ===== 2.3
H1 Pháp Hòa ===== 1.7
H1 Pháp Thua ==== 4.0
T1 Tài Gốc 9.0 ==== 1.9
T1 Xỉu Gốc 9.0 ==== 1.7

T2 Peru vs Úc
Peru Win 2.0
Peru Hòa 3.0
Peru Thua 2.6
T2 Tài 2.5 FT ==== 1.8
T2 Xỉu 2.5 FT ==== 1.9
T2 Tài 1.0 H1 ==== 1.9
T2 Xỉu 1.0 H1 ==== 1.8

T3 Argentina vs Nigeria
Argen Win 1.45
Argen Hòa 4.0
Argen Thua 5.0
T3 Tài FT 2.75 ==== 1.8
T3 Xỉu FT 2.75 ==== 2.0
T3 Tài H1 1.0 ===== 1.7
T3 Xỉu H1 1.0 ===== 2.1
H1 Argen Win 1.9
H1 Argen Hòa 2.2
H1 Argen Thua 5.0
T3 Tài gốc 10.5 ==== 1.9
T3 Xỉu gốc 10.5 ==== 1.7
Argen -3 Gốc ===== 1.6
Nigeria +3 Gốc ==== 2.0
T3 Tài 0.5 trong 15p đầu trận ==== 3.0
T3 Xỉu 0.5 trong 15p đầu trận ==== 1.3

T4 Croatia vs Iceland
Croatia Win 2.0
Croatia Hòa 2.8
Croatia Thua 3.0
T4 Tài FT 2.25 ===== 1.9
T4 Xỉu FT 2.25 ===== 1.9
T4 Tài H1 1.0 ====== 2.0
T4 Xỉu H1 1.0 ====== 1.6
Croatia H1 Win ===== 2.5
Croatian H1 Hòa ==== 1.9
Croatia H1 Thua ==== 3.6