Tin HOT

Share on Google Plus

Thể loại tham gia BET vui bằng vàng hoặc kim chuyên trong games, không quy đổi ra tiền mặt nhé. Với vàng một lần BET tối thiểu là 10.000 Vàng. 

Kim chuyên là 100 Kim chuyên Mị Lực. Vàng khi BET các baby giao dịch trực tiếp rồi chọn kèo. Sau trận đấu nhận lại vàng luôn. Đối với kim chuyên các Baby liên hệ GM để tạo tài khoản tối thiểu 330 Kim chuyên ML, có thể rút Kim chuyên bất cứ lúc nào nếu muốn.

 Giành cho những ae thích cá độ, thay vì cá thua tiền mặt bên ngoài, thì chơi ingames chống nghiện.


Kèo Anh vs Panama
Anh Win 1.15
Anh Hòa 5.5
Anh Thua 17.0
Tài 2.75 ====== 1.9
Xỉu 2.75 ====== 1.8
Tài H1 1.0 ===== 1.7
Xỉu H1 1.0 ===== 1.95
Anh Win H1 ======== 1.5
Anh Hòa H1 ======== 2.2
Anh Thu H1 ======== 8.0
Tài phạt gốc 9.5 ========= 1.7
Xỉu phạt gốc 9.5 ========= 1.9
Anh chấp gốc -4.5 ======= 1.9

Kèo Senegal vs Japan
Senegal Win 2.0
Senegal Hòa 2.8
Senegal Thua 2.8
Tài 2.25 ======== 2.0
Xỉu 2.25 ======== 1.7
Tài H1 0.75 ===== 1.7
Xỉu H1 0.75 ===== 1.9

Kèo Palan vs Colombia
Palan Win 3.0
Palan Hòa 2.8
Palan Thua 1.9
Tài 2.25 ====== 1.9
Xỉu 2.25 ====== 1.7