Tin HOT

Share on Google Plus

Thể loại tham gia BET vui bằng vàng hoặc kim chuyên trong games, không quy đổi ra tiền mặt nhé. Với vàng một lần BET tối thiểu là 20.000 Vàng. 

Kim chuyên là 100 Kim chuyên Mị Lực. Vàng khi BET các baby giao dịch trực tiếp rồi chọn kèo. Sau trận đấu nhận lại vàng luôn. Đối với kim chuyên các Baby liên hệ GM để tạo tài khoản tối thiểu 330 Kim chuyên ML, có thể rút Kim chuyên bất cứ lúc nào nếu muốn.

 Giành cho những ae thích cá độ, thay vì cá thua tiền mặt bên ngoài, thì chơi ingames chống nghiện.


T1 Poland vs Japan
Polan Win 2.5
Polan Hòa 2.8
Polan Thua 2.2
T1 Tài FT 2.25 ===== 1.8
T1 Xỉu FT 2.25 ===== 1.85
T1 Tài FT 2.5 ====== 2.0
T1 Xỉu FT 2.5 ====== 1.7
T1 Tài H1 1.0 ====== 2.1
T1 Xỉu H1 1.0 ====== 1.65
Polan H1 Win 3.2
Polan H1 Hòa 1.85
Polan H1 Thua 2.8

T2 Colombia vs Senegal
Colom Win 1.8
Colom Hòa 3.0
Colom Thua 3.6
T2 Tài FT 2.5 ===== 1.9
T2 Xỉu FT 2.5 ===== 1.8
T2 Tài H1 1.0 ===== 2.0
T2 Xỉu H1 1.0 ===== 1.7

T3 Bỉ vs Anh
Bỉ Win 2.5
Bỉ Hòa 2.4
Bỉ Thua 2.2
T3 Tài FT 2.25 ===== 1.9
T3 Xỉu FT 2.25 ===== 1.8
T3 Tài H1 1.0 ====== 2.1
T3 Xỉu H1 1.0 ====== 1.6
Bỉ Win H1 ==== 3.2
Bỉ Hòa H1 ==== 1.85
Bỉ Thua H1 ==== 2.8
H1 Bỉ 0.0 ========== 2.0
H1 Anh -0.25 ======= 2.4

T4 Tunisia vs Panama
Tunisia Win 1.7
Tunisia Hòa 3.0
Tunisia Thua 3.8
T4 Tài FT 2.75 ===== 1.9
T4 Xỉu FT 2.75 ===== 1.8
T4 Tài H1 1.0 ====== 1.7
T4 Xỉu H1 1.0 ====== 1.9
Tunisia H1 Win 2.1
Tunisia H1 Hòa 2.0
Tunisia H1 Thua 4.0
Tunisia H1 -0.25 ===== 1.9
Panama H1 +0.25 ==== 1.8