Tin HOT

Share on Google Plus

NA phải tìm hiểu khá nhiều, bài viết này chỉ nói căn bản nhất.
Các bạn cần Quy Nguyên Linh Ngọc để quy kiếp Na (Quy kiếp là quay ra số lượng dòng của NA, 3 dòng 5 dòng hay 8 dòng, và quan trọng là dòng đó có ngon với class mình đang chơi hay không. Nếu quay hoài k ra dòng ngon bạn cũng an tâm, vì phiên bản này có cho tùy chọn dòng, quay đủ SL Quy kiếp bạn sẽ đc chọn dòng tùy ý).


Tam hoàng đạo thể để Anh biến, tức sau khi bạn đã có số dòng ưng ý, thì dùng cái này anh biến cho nó full + của dòng đó.
Ở đây mình đang mượn ac của một gamer để Test cho các bạn xem. Các dòng dịch theo hán việt sẽ khó chọn, nếu chọn sai coi như một sai lầm lớn, nó quan trọng i như là chọn chồng hay chọn vợ vậy đó, ảnh hưởng cả 1 đời gamer.
Mình chỉ nói đến 1 số cái thôi nhé
Kỷ năng mệnh = Kỷ năng trúng mục tiêu
Kỷ năng tránh = Kỹ năng né tránh
Trí mệnh nhất kích = Tăng bạo kích
Trí mệnh nhất kích (dòng 2) = Tăng sát thương bạo kích
Giảm miễn tri = Giảm tỷ lệ bạo kích
Giảm miễn tri (dòng 2) = Giảm thương tích sát thương chí mạng
Giảm miễn cố định = Giảm sát thương cố định
Giảm miễn thương = Giảm sát thương theo % (cái này ai theo thủ điều chọn nhé).
Vô thị thương tổn = Miễn giảm vô thị (đại loại tăng sát thương, công là phải chọn).

Nếu đc chọn dọng, sau khi chọn xác định > sinh thành nguyên anh > nó sẽ tạo ra chọn bạn một nguyên anh mới, kèm theo những dòng đã chọn là dòng random.
Thường thì cái NA dc chọn ở mức điểm 60.000 sẽ chọn NA thủ 1 class nào đó
NA ở mức 200.000 cũng chọn 1 NA thủ
NA cuối cùng đc chọn 5 dòng nên sẽ là 1 NA công