Tin HOT

Share on Google Plus

Đầu tiên là về level. Khi vừa tạo nhân vật các bạn sẽ gặp các quái có chữ EXP Lv50 tùy vào loại class mình chọn chơi.
Khuyến cáo train đến Lv50 nhặt Phần hương phù để dịch chuyển đến map phần hương, và dùng phù nhặt đc đổi hộp vật phẩm hỗ trợ.
Sau đó lần lượt đến các khu vực sau:
Về vàng, trong tuần đầu tiên các quái EXP có tích hợp vàng, ngoài ra có 2 bãi train vàng khác tại Map Côn Luân và Phần Hương. Nếu sợ Red Auto các baby có thể chọn auto tam giới để farm vàng.


Các bãi farm vật phẩm nằm ở Nam Cương, và toàn bộ map Tu La.