Tin HOT

Share on Google Plus

Lưu ý: Nhưng nhân vật tham gia dnt không đc tính trong sự kịa đua TOP level.


 Update 2
- Nhân Vật MAnBlo nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật SCYTHE nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên. 
- Nhân Vật JoKer nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật AnhKu nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 400point vào nhân vật lần 02.
- Nhân Vật So.2™ nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật GàRánDòn nhận 10000 kim chuyên khi chuyển 500point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật ông•nội nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Frank nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật ®Pls_Vim nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật SơnTùng nhận 4400 kim chuyên khi chuyển 200TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật PvHiep nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật BánhXèo nhận 6600 kim chuyên khi chuyển 300TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Simon nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật HuấnNhi nhận 6600 kim chuyên khi chuyển 300TKC vào nhân vật lần đầu tiên.     
- Nhân Vật Lâm Xung nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Nhị Gia nhận 1100 kim chuyên khi chuyển 500TKC vào nhân vật lần đầu tiên.

 +++++++++++++++++++++++++++
- Nhân Vật (^_^) nhận 2400 kim chuyên khi chuyển 200TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Keoßông™ nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật __Lỳ__ nhận 2100 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật ông•nội nhận 1000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Phập nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật ๖ۣۜChíp nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật BEAR nhận 2400 kim chuyên khi chuyển 200TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật P卐Pisces nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật £ady √ip nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật Tuyết Kỳ nhận 2000 kim chuyên khi chuyển 100point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật 我一輩子愛著妳 nhận 6600 kim chuyên khi chuyển 300TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật BúnĐậu nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật BúnỐc nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật CaMúaHát nhận 1000 kim chuyên khi chuyển 50point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật ¤HOLE¤ nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật AnhKu nhận 8000 kim chuyên khi chuyển 400point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật○Dophin○ nhận 4000 kim chuyên khi chuyển 200point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật lananh nhận 10000 kim chuyên khi chuyển 500point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân Vật VệTrang nhận 12000 kim chuyên khi chuyển 500TKC vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân vật PTV™ nhận 1000 kim chuyên khi chuyển 50point vào nhân vật lần đầu tiên.
- Nhân vật CáiNhiếp nhận 12000 kim chuyên khi chuyển 500TKC vào nhân vật lần đầu tiên.