Tin HOT

Share on Google Plus

I/Chú ý:
_Server hiện tại có rất nhiều lỗi: tiền rớt nhiều, đồ rớt nhiều, crash, không lưu được level, không sử dụng được chức năng bơm máu…
_Lưu ý, bài viết này mình dựa vào bài gốc của tác giả và viết lại theo ý của mình, theo mình tác giả trình bày còn một số chỗ gây khó hiểu với người mới.
_Phần LAN mình chưa có điều kiện test thử, các bạn test xong cho mình ý kiến nhé, test với mình cũng được.
_Bài viết vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được góp ý từ các bạn.
_Mình sẽ cập nhật bài viết để thêm phần chính xác, đầy đủ và dễ hiểu.


II/Chuẩn bị:
Các bạn tải về và cài đặt:
C# Express: http://www.mediafire.com/?wte58krrt06obm6
Microsoft SQL: http://www.mediafire.com/?5eetkakkgqrzrex
Microsoft .Net Framework 4.0: http://www.mediafire.com/?9yg3hyj4xie3h43

III/ Hướng dẫn chơi bằng server tự tạo:
1/Hướng dẫn tạo server để chơi đơn:
_Các bạn tải về server, giải nén, mình sẽ gọi đường dẫn thư mục sau giải nén là “[Server]”: http://www.mediafire.com/?6r7vdrvhsp7k3jj
_Vào thư mục [Bộ cài Diablo III]\ Data_D3\PC\MPQs, copy hai thư mục “base” và “enGB” (nguyên gốc trong hướng dẫn là enGB, nhưng mình đã thử thành công với enUS), hai file “ClientData.mpq” và “CoreData.mpq” vào thư mục [Server]/D3Emu\Assets\MPQ.
_Tạo một shortcut file khởi động Diablo III ở desktop, nhấn chuột phải vào, chọn “Properties”.
_Chọn thẻ “Shortcut”, ở mục “Target”, bạn thêm đoạn “ –launch” (có 1 khoảng trắng giữa dấu trừ và dấu đóng ngoặc kép của đường dẫn).
_Vào C:\Windows\System32\drivers\etc, chạy file hosts bằng Notepad, thêm vào hai dòng sau:
127.0.0.1 eu.actual.battle.net
127.0.0.1 us.actual.battle.net
_Tải về PonyPatcher, giải nén: http://www.mediafire.com/?1n1pwsw9541nyv7
_Khởi động “D3Emu” rồi khởi động Diablo III thông qua short cut vừa tạo.
_Nhấn nút Windows (hoặc Ctrl+Alt+Delete) để quay trở lại màn hình desktop.
_Khởi đông PonyPatcher, chọn “Patch”.
_Trở lại game đăng nhập với tài khoản như sau:

Test@
123456

2/Hướng dẫn tạo server để chơi qua LAN:

Phần này mình chưa có dịp test thử, các bạn test rồi cho mình ý kiến, hoặc có thể test với mình.
_Tải server vể, giải nén (khác với server để chơi đơn), mình sẽ gọi đường dẫn thư mục sau giải nén là “[Server]”: http://www.mediafire.com/?b4r8q8bm7vrl7rl
_Khởi động file [Server]/MadCow2011.sln
_Nhấn F5 để chạy chương trình. Lần sau để khởi động bạn chỉ cần chạy file [Server]/bin/MadCowDebug/ MadCow.exe.
_Giao diện ban đầu có 4 mục:
+Mục 1: Chọn cái đầu tiên (không biết là gì), chọn “Validate Repository”
+Mục 2: Nhâp vào “Update download” để update phiên bản mới nhất.
+Mục 3: Duyệt đường dẫn đến bộ cài Diablo III.
+Mục 4: Chọn “Copy MPQ’s” để chương trình copy những file cần thiết từ bộ cài Diablo III vào cơ sở dữ liệu.

a/Người tạo server thực hiện các bước sau:

_ Chọn thẻ “Server control”, sửa “Public Server IP” là 127.0.0.1.
_Đánh dấu chọn vào “NAT Enabled”.
_Chọn “Launch Server Only”.

b/Những người chơi (kể cả người tạo server nếu chơi) thực hiện các bước sau:

_Vào C:\Windows\System32\drivers\etc, chạy file hosts bằng Notepad, thêm vào hai dòng sau:
[Server IP] eu.actual.battle.net
[Server IP] us.actual.battle.net
Server IP là IP máy người tạo server, có thể xem bằng cách vào cmd, gõ “ipconfig” trên máy đó.
_Khởi động [Server]\bin\MadCowDebug\BnetPatcher, chờ nó hiện chữ lên.
_Khởi động file [Server]/bin/MadCowDebug/ MadCow.exe.
_Chọn thẻ “Remote Server”, sửa “Remote Host IP” thành Server IP.
_Chọn “Play on Remote Server”.
_Đăng nhập với tài khoản như sau:

Test@
[Gì cũng được]

Cập nhật một số lệnh mới:

Console Commands:

‘!help [command] – short description of syntax and result
!commands – returns a list of all commands
!lookup [actor|monster|power|world|scene] – Searches in SNO database
!account [show|add|delete|setpassword] – Provides account managment commands
!account add – Set user-levels for players
!services [client] – List moonet services provided by the server
!rpcobject – Lists rpc-objects
!stats [system] – Renders statistics
!uptime – Renders uptime statistics
!version – Renders server version
!motd – Renders message of the day
!server – Allows you to control server and start/stop them
!debug – Ingame debug commands

Ingame Commands:

These commands can not be invoked from the console. You have to log in with a character. You have to send \r in your chat to be able to send commands.

!spawn [amount] [actorSNO] – spawns a mob
!tp – Transfers your character to another world
!town – Transfers your character back to town
!whoami – Returns information about current logged in account
!item Runestone_Unattuned_07 1 – Spawns Runestones
!item – D3Inferno StringList Data (Use NON-NLS Key item column for “item_name”)


Theo diablovn