Tin HOT

Share on Google Plus

Gzoom - Để vận tiêu ta cần có cờ tiêu, như trong hình bên dưới là cờ cấp 03, càng cao càng tốt nhé. Sau đó ta thành mà Bang hội của mình làm điểm xuất phát tiêu, bấm M xem chổ có chữ tiêu, đến đó để nhận Q Vận Tiêu Bang Hội. Lệnh bài này có đc khi tham gia các Q Bang Hội nhé. Chủ PT mới cần cờ, ae còn lại chỉ cần theo bảo vệ tiêu là đc

Khi nhận Q ta cần có 01 pt full tập trung, đối với tính quy mô về sau, 2 3pt nên đi vận tiêu cùng lúc để có sự cố có thể hổ trợ nhau.Sau khi nhận Q ta sẽ chọn lộ trình, thường là chọn lộ trình như BC hay PBC thông báo, rồi sau đó ta thiết lập 1 số thông số của chuyến tiêu, cái này cũng đơn giản thôi.


Hình ảnh đoàn bảo tiêu đi theo áp tiêu, trong thành thì ta chỉ phải đối mặt với NPC cướp, ra thành thì có thể gặp cướp từ các Bang khác.Đến điểm cuối thì ta hoàn thành tiêu thôi, trả Q và cả pt nhận thưởng.
Bài viết đc đóng góp bởi cộng đồng Hắc Bang: Kevin Hứa, Ginsan, LeoHee, Yoko, Dino, Yue,....