Tin HOT

Share on Google Plus

Gzoom - Sau đây là hướng dẫn căn bản cho việc thăng cấp trang bị trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Online, ở những level đầu ta có thể dùng các trang bị 3sao mà nhiệm vụ cho, đến 30 ta có thể dùng Nhất Phẩm Anh Hùng Lệnh (Có đc khi đi PB + Q) để đổi lấy trang bị 4 Sao.

Địa điểm đổi đồ 4sao như trong hình, có hai NPC Nội & Ngoại, class bạn thuộc dòng nào thì đổi đồ dòng đó.
Trường hợp muốn đổi đồ cấp 40 trở lên, bạn kéo chuột xuống bên dưới cùng, rồi đổi Anh Hùng Lệnh  tương ứng cho từng cấp đồ, rồi trở lên khung đổi đồ cấp mình cần để đổi.


Và để thăng cấp món đồ này ta cần một số lượng lớn đồ "Rác", cái này train mà kiếm thôi, bạn click vào ô Cấp T.Bị như hình để mở giao diện úp đồ.


Chọn tôi luyện > Cường hóa > chọn đồ chính cần úp > cho rác vào làm đồ phụ, cứ thế mà luyện.


Và bên dưới là kết quả thanh đao sau khi luyện lên +1

Ngoài ra ta cũng có các tính năng khác như Đục lỗ để khả nạm,...


Ngoài việc dùng đồ rác để luyện, bạn có thể kiếm Tinh Luyên Thạch để luyện cho nhanh, cái này đi phụ bản + Q sẽ có nhé.


Bài viết được đóng góp bởi Kevin Hứa & Leo Hee - Hắc Bang