Tin HOT

Share on Google Plus

I.Giới thiệu sơ lược nội công 3 1.Điều kiện đổi nội công 3:Để đổi nc3,các bạn cần thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau: +Danh vọng đạt mốc 70k.
+Nội công 2 tầng 30
.
Sau khi hoàn thành cửu âm chí,các bạn có thể đến NPC đổi nc3 Hùng Kiếm Phi(585,217) để đổi mật lệnh làm nhiệm vụ nc3 các trang từ 1-31:
+Trang 1-9: 15 Thẻ danh dự/mật lệnh.
+Trang 10-31: 20 Thẻ danh dự/mật lệnh.
+Mật lệnh là gì?Mật lệnh là đạo cụ khi đổi sẽ cố định được đổi bằng Thẻ danh dự môn phái,khi sử dụng sẽ nhận được nhiệm vụ nc3,khi hoàn thành sẽ nhận được 1 trang nc3/mật lệnh.

Các trang từ 32-36 các bạn sẽ được đổi theo cấp số nhân bội 2 theo trang 31(Ví dụ:trang 32 thì được đổi bằng 2 trang 31) tại NPC Gia Thụ Bội (555,252).
2.Giới thiệu nội công 3 cái bang(Hàng Long Tâm Pháp):
Thuộc tính: Dương Cương
Lực cánh tay +160
Thân pháp +32
Nội tức +32
Cương khí +32
Khí lực +64
Khí huyết hạn mức cao nhất +4230
Nội lực hạn mức cao nhất +930
Chống đỡ nội lực giới hạn +408
Nội công phòng ngự +53

Dương, cương chiêu thức sát thương tăng 20%, thái cực chiêu thức sát thương tăng 16%

Long ngâm: mỗi lần công kích đều có tỷ lệ tạo cho mục tiêu trước mắt sát thương bằng 10%HP của đối phương ( tối đa tạo thành 983 điểm ). Hóa rượu: ngồi xuống điều tức có thể giải trừ trạng thái say rượu,mối giây hồi phục 7 điểm khinh công.
II.Nhiệm vụ nội công 3
*Mật lệnh 1(Đổi trang 1):Tới NPC Hạ Lai Thuận(637,373) nhận nhiệm vụ sau đó đánh mob lấy lại hàng hóa giao lại cho hạ lai thuận(Đã có sẵn tọa độ).
*Mật lệnh 2(Đổi trang 2):Tới Hạ Lai Thuận nhận nhiệm vụ,được những bao thuốc,click phải sử dụng tất cả các bao thuốc cho đến khi còn 2 loại,không click được nữa,giao cho Hạ Lai Thuận.
*Mật lệnh 3(Đổi trang 3,4):Hoàn thành đã quán Ác Hổ Sơn Trại (Kê Minh Địch).
*Mật lệnh 4(Đổi trang 5,6): Hoàn thành do thám Cẩm Y Vệ.
*Mật lệnh 5(Đổi trang 7,8,9):Thu thập 3 Huyết Trục Dược Tửu.
*Mật lệnh 6(Đổi trang 10): Hoàn thành 1 lần tuần tra.
*Mật lệnh 7(Đổi trang 11):Hoàn thành 1 lần vận tiêu tại Yến Kinh.
*Mật lệnh 8(Đổi trang 12,13):Hoàn thành đã quán Vạn Thú Sơn Trang(Cái Bang).
*Mật lệnh 9(Đổi trang 14,15):Đối thoại với NPC Mạc Vệ (553,135) nhận được Thư tín,tới Cẩm Y Vệ giao cho NPC Hồng Bảo (231,-296),sau đó trở về đối thoại lần nữa với NPC Mạc Vệ.
*Mật lệnh 10(Đổi trang 16,17,18):Đối thoại với NPC Vân Thiên Nghĩa (534,388),thu thập 10 Dã Cẩu Nhục(có được nhờ Thợ Săn lột da Phong cẩu);2 Rượu Gạo(có thể mua ở Tửu Quán hoặc Nông Phu)
*Mật lệnh 11(Đổi trang 19):Hoàn thành do thám Cẩm Y Vệ,Cực Lạc Cốc.
*Mật lệnh 12(Đổi trang 20,21):Đối thoại với NPC Chưởng Môn Võ Đang,Thiếu Lâm,Nga Mi.
*Mật lệnh 13(Đổi trang 22,23):Nhận được 3 lệnh bài thăm hỏi,tới lần lượt 3 NPC Chu Chính(628,419);Vương Mạnh Ba(632,400);Vương Tam Lập(623,435):
+Chu Chính: Thu thập 1 Kim Ngân Hoa (752,526).
+Vương Mạnh Ba: Tới NPC Việt Thiên Hựu (580,434) xin 1 bát cháo.
+Vương Tam Lập:Đối thoại
*Mật lệnh 14(Đổi trang 24,25,26,27):Sẽ có 2 nhiệm vụ.
a,Nhiệm vụ 1:Nhận được 3 trưởng lão lệnh.Mỗi trưởng lão lệnh có 2 npc,mình sẽ xếp theo thứ tự 6 npc theo vị trí xuất hiện(NPC 1,2 trong trưởng lão lệnh 1 là số 1,2;NPC 1,2 trong trưởng lão lệnh 2 là 3,4....),bạn chọn đối thoại với NPC nào thì nhớ để đổi thuốc.Sau đó bạn đối thoại với NPC Hạ Lai Thuận,bạn chọn NPC số mấy thì chọn dòng tương ứng rồi trở về đối thoại với NPC đã chọn.
b,Nhiệm vụ 2:Thu thập 6 Chí Bào Tễ
*Mật lệnh 15(Đổi trang 28,29,30,31):Có 3 nhiệm vụ:
a,Nhiệm vụ 1:Đối thoại với NPC chưởng môn Cái Bang,sau đó chui vào lỗ hỏng các nóc nhà (637,383);(643,300);(695,312) thu thập đạo cụ,quay về đối thoại với NPC chưởng môn Cái Bang,tiếp theo gặp npc Đằng Vũ Đình(719 118) nhận một tấm bản đồ,sử dụng tấm bản đồ để vào một minimap đánh xong boss trong đó mang đả cẩu bổng về cho NPC chưởng môn Cái Bang.
b,Nhiệm vụ 2:Tới Đường Môn,đối thoại với NPC Chu Địch (675,135) sau đó tới tọa độ (699,83) ,quay về đối thoại với NPC chưởng môn Cái Bang.
c,Nhiệm vụ 3:Đối thoại với NPC chưởng môn Cái Bang,NPC chưởng môn Đường Môn sau đó lập pt vào KTST tại NPC Đường Giản (1374,851) đánh boss xong quay về đối thoại với NPC chưởng môn Đường Môn.
III.Nhiệm vụ skill lv 6,7:Mỗi lv sẽ có random 2 nhiệm vụ,mỗi đạo cụ sẽ random 4 skill trong 1 set. Sau khi nc3 lv20,các bạn đến npc Du Thành (544,351) để đổi đạo cụ nhiệm vụ.Đạo cụ lv 6 đổi bằng 15 Thẻ danh dự,đạo cụ lv 7 đổi bằng 20 Thẻ danh dự.Nhiệm vụ này khá đơn giản,nhưng có một số lưu ý như sau:
+Liên Hoa chưởng thì có nhiệm vụ nhận hải bố bắt 1 tội phạm truy nã(lv6).
+Khốc Tang Bổng thì đánh boss Hàn Tự Cẩm trong MSCT(lv7);thuốc của dược sư miễn sao có chữ Bạch ...bội tán là được(mình biết có 2 loại là tăng thân pháp 10 và tăng lực tay 14) (lv6)
+Linh Xà Bổng cần vượt ải thành công Thanh Vân Bảo(lv7).

Khi skill up lên lv 6,7 một số skill sẽ có thêm hiệu ứng ẩn như Liên ngẫu đồng căn stun 1s,LXB với KTB (pó tay...mặc dù tất cả skill lv7,đánh đi đánh lại rất nhiều lần nhưng chưa thấy thêm hiệu ứng gì),và cải thiện khả năng sát thương vượt trội,đây là 1 ví dụ: