Thời gian diễn ra: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 phút.
Yêu cầu thực lực: Sơ Khuy Môn Kinh
Phần thưởng:

  • Trang bí tịch phái khác( nội công, kỹ năng ngẫu nhiên từ tầng 1 đến tầng 4).
  • EXP.
  • Lệnh bài danh dự môn phái.

Hướng dẫn cơ bản.
[SPOILER=]


[/SPOILER]
Hướng dẫn tham gia: Khi bắt đầu sự kiện, hệ thống sẽ có thông báo, bạn có thể lập tức đăng kí tham gia cướp sách bằng cách: ấn phím N phần Phái - Đoạt Thư Môn Phái ấn nút Tham gia và chọn môn phái muốn đoạt bí tịch. Phái đoạt thư mỗi ngày sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi hệ thống, nếu phái bạn được ngẫu nhiên chọn thì bạn không thể tham gia đoạt sách phái khác mà phải về bổn phái để Hộ Thư.Có thể chọn Chi tiết trong cửa sổ N để xem vị trí các kệ sách.


Sau khi đã tham gia thì hệ thống sẽ tự động dịch chuyển bạn đến vị trí ngẫu nhiên thuộc môn phái đang bị đoạt thư, nhiệm vụ bây giờ là bạn phải mau chóng tìm ra Tàng Thư Đài hoặc một người chơi Offline nào đó đang di chuyển sách tiến hành làm choáng để cướp Tráp, hoặc có thể đánh bại người chơi Hộ sách đang mang Tráp để tiến hành cướp.

Tàng Thư Đài


Người chơi Offline hộ sách.
Sau khi đã đoạt được bí tịch và mang trên vai, hãy mau chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm để di chuyển qua bản đồ khác( khi đang giữ bí tịch và đang ở phái diễn ra hoạt động, bạn có thể bị người chơi tham gia hộ tịch, hoặc một Sát nhân nào đó giết để cướp Tráp, vì thế mau chóng di chuyển sang các thành lận cận), khi đã chuyển sang các thành lân cận thì bạn sẽ không thể bị tấn công và rơi Tráp, bạn có thể sử dụng Xa phu liên thành để di chuyển, khi đang trên Xe ngựa sẽ không nhận bất kì sát thương nào.

Tránh xa người chơi có biểu tượng này trên đầu khi đang mang Tráp hoặc có thể đánh gục để cướp Tráp.


Di chuyển ra khỏi Môn phái đang diễn ra hoạt động.


Dùng dịch trạm để sang thành khác.

Bây giờ bạn phải tìm cách di chuyển về bổn phái, có thể sử dụng Thần Hành - phím tắt T để dịch chuyển về bổn phái.

Bây giờ bạn cần mở Bản đồ ( phím tắt M) để xác định vị trí NPC Tàng Thư Thái Thủ Hộ Nhân để giao Tráp và nhận bí kíp.

Tàng Thư Thái Thủ Hộ Nhân Cực Lạc Cốc


Bí tịch phái khác.