Tin HOT

Share on Google Plus

Hướng dẫn nhiệm vụ Tuần tra môn phái.
Yêu cầu: người chơi đã gia nhập môn phái.

Bắt đầu nhiệm vụ:
Tại môn phái, tìm NPC Tình Báo Nhân(thường đứng trước các đại điện của Chưởng môn)Nhận nhiệm vụ tuần tra.
Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím tắt "N" sau đó chọn tab "Phái", rồi chọn dòng 2 "Tuần tra môn phái" rồi click "Tham gia" để tiến hành đi tuần tra.Khi nhận nhiệm vụ thành công, các bạn sẽ có 2 kỹ năng phát hiện sơ hở kẻ địch đi do thám.Dùng kỹ năng lên người chơi Do thám để họ bị phát hiện(có icon màu đỏ trên đầu, người tuần tra là màu vàng) sau đó tiến hành đánh giết người đó để nhận điểm tuần tra.
Số điểm tình báo trong thẻ bài tương ứng với số điểm tình báo mà người chơi có được thông qua do thám.Trở về NPC để giao trả nhiệm vụ.

Phần thưởng là 1 lệnh bài/lần trả, kinh nghiệm và hàn nha thảo,...


Nguồn 1102