Tin HOT

Share on Google Plus

Giới thiệu sơ lược về Do thám môn phái(Tình báo chỉ tranh):
Hàng tuần, người chơi có thể nhận nhiệm vụ DTMP để có thể đi DT ở 5 môn phái khác nhau mà Chưởng môn chỉ định, hoàn thành 20 lần (1 phái 4 lần) có thể nhận 70 lệnh bài mp từ Chưởng môn + 20x2 lệnh bài mỗi lần, tổng 110 lệnh bài/5 ngày, ngoài ra mỗi lần do thám thành công, người chơi còn nhận được Hàn nha thảo và Exp để chuyển đổi tu vi.

Yêu cầu: người chơi đã gia nhập môn phái.

Bắt đầu nhiệm vụ:Gặp chưởng môn 8 phái, đổi thoại và nhận nhiệm vụ(ở đây mình là Cực lạc cốc):Sau khi đối thoại vơí Chưởng môn, hắn ta cho bạn lựa chọn đi tele tới các phái để do thám.Mỗi lần teleport bạn sẽ mất 1 phiếu dịch chuyển mà Chưởng môn cho khi nhận nv, gồm 20 cái=20 lần do thám.Bạn nên chọn môn phái trùng với phái mà chưởng môn yêu cầu, ở đây mình chọn Cẩm Y Vệ.
Click vào NPC để tiến hành nhiệm vụ.Chạy vào bên trong địa bàn CYV, tìm các NPC người chơi có chữ "Cẩm Y Vệ tình báo đệ tử" sau đó dùng 1 trong 3 skill, mỗi skill có mỗi chức năng khác nhau(xem hình)Đối với skill số 3, cần có đạo cụ này mới dùng được, mua ở NPC gần NPC trả Q Do thám, 5L 1 cái.Sau khi do thám xong, quay về môn phái, đến NPC Tình Báo Nhân để trả nhiệm vụ.
Sau khi trả nhiệm vụ, bạn nhận được:
Số Hàn Nha Thảo = số điểm tình báo x2
Bạc vụn = số điểm x5
15 điểm cống hiến môn phái và Exp chuyển đổi tu vi.Ngoài ra, khi đi do thám, bạn có thể bắt gặp NPC Nội ứng môn phái để lấy tình báo bằng cách đối thoại với hắn, cách này giúp cho bạn không phải dùng skill lấy tình báo mà vẫn được điểm mang về.
 
Nguồn 1102