Tin HOT

Share on Google Plus

Quý nhân sĩ thân mến.

Bát Túc Đại Trận là trận pháp rất cần thiết cho người chơi khi tham gia các hoạt động trong game. Vì vậy, khi đủ điều kiện quý nhân sĩ hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để lấy trận pháp này.

Sau đây Bổn Trang sẽ hướng dẫn cách hoàn thành nhiệm vụ lấy trận pháp Bát Túc Đại Trận.

Điều Kiện: Đã luyện tam nội (Nội công 3) của môn phái đạt tầng 35.

Nơi tiếp nhận: Gặp NPCHuyền Phó Đại Sư tại Thiếu Lâm Tự [824;356].Sau khi nhận nhiệm vụ từ Phương Trượng tiếp tục đi chuyển đến NPC Thanh Trí [885;198] để trò chuyện. Thanh Trí sẽ yêu cầu quay trở lại tìm Huyền Phó Đại Sư. Rồi trả và tiếp tục nhận nhiệm vụ tiếp theo.Nhiệm vụ yêu cầu đến Chu Cát Thôn [564;172] trò chuyện. Sau khi trò chuyện tiếp tục nhận lời xuống dưới hậu sơn để đánh bại 8 Thiếu Lâm Ác Tăng và quay trở lại gặp Chu Cát Thôn trò chuyện và quay về gặp lại phương trượng Huyền Phó Đại Sư.

Tiếp theo sẽ nhận nhiệm vụ hộ tống Huyền Phó Đại Sư. Đến gặp Chu Cát Thôn và trả nhiệm vụ tại Chu Cát Thôn (Lưu ý không nên đi quá xa phương trượng để nhiệm vụ không bị thất bại).Tiếp tục Chu Cát Thôn sẽ yêu cầu bạn quay trở lại tìm Phương Trượng để tìm hiểu về thân thế của tướng quân Phương Vô Hận. Sau khi trò chuyện Phương Trượng sẽ yêu cầu chạy đến Tàng Kinh Các để lấy Hộp Đàn [909;90] và mang giao cho Chu Cát Thôn.Giao chiếc hộp cho Chu Cát Thôn, sau khi trò chuyện ông ta sẽ giao cho nhiệm vụ đến Nhạn Môn Quan – Yến Kinh để tìm vương gia Đinh Ngọc Mẫn [1629;895] và lĩnh thưởng.


Phần thưởng:
Nguồn XaPhu