Tin HOT

Share on Google Plus


Đấu Phá Thương Khung miêu tả thế giới Đấu Khí Đại Lục – thế giới không có ma pháp, chỉ có Đấu Khí. Thế giới đó lấy Đấu Khí làm tiêu chuẩn để phân định vị thế mỗi người. Muốn biết đấu khí của dị giới sau khi đạt đến đỉnh cao sẽ như thế nào không ?

Cấp độ tu luyện trong game phân từ thấp đến cao như sau: Đấu Chi Khí (1-9), Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh (Bán Thánh), Đấu Đế; Trong đó mỗi một cấp bậc lại chia ra thành Nhất Tinh (1 sao) đến Cửu Tinh (9 sao) , tăng công pháp có thể tăng cấp sao của cấp bậc.

Nhân vật thỏa mãn điều kiện nhất định có thể tăng cấp bậc của mình. Cấp bậc nói lên thực lực của một người, có danh hiệu hiển thị khác nhau.

bang.png
Mở giao diện kỹ năng (ấn P hoặc click vào nút kỹ năng), chọn công pháp muốn thăng cấp, nhấn vào “thăng cấp” là được. Cấp bậc công pháp cao nhất có thể vượt qua 5 cấp cấp bậc nhân vật.


Theo Choi.vn