Tin HOT

Tin HOT

Chuyện Làng Games

Webgames

Games Mobile

Chuyện Gamer

Cosplay

Hướng Dẫn Games

Thông báo Update BigChange Mị Lực 2018

Kevin Hứa August 18, 2018

Như đã thông báo, sv sẻ có 1 update BigChange thay đổi cấu trúc server, qua khảo sát đa số mọi người thống nhất. Thực tế đây là một bản...

Update 11 - Chờ câu trả lời.

Kevin Hứa August 15, 2018

Sau gần 03 tháng hoạt động, thực sự sv vẫn tồn tại nhiều bất cập về định hướng và cấu trúc. Là một GM có tâm thì phải hướng đến đa số tình ...

Vấn đề cày cuốc ML2018

Kevin Hứa August 12, 2018

Khi update một vật phẩm mới, GM phần nào cũng đã định hình thời gian để các bạn farm, như mệnh phù lần này là 03 tuần , khó là quay cánh, h...

Căn bản về mệnh phù - Tru Tiên Mị Lực 2018

Kevin Hứa August 8, 2018

Mệnh phù là một hệ thống hoàn toàn mới để tăng cường thuộc tính của một nhân vật. Sau cấp độ thăng thiên 150 khi thăng cấp người chơi sẽ tă...

Update 10 - Chuẩn bị kỷ niệm 03 tháng chào đón tân thủ.

Kevin Hứa August 7, 2018

Nhân dịp server sắp tròn 03 tháng tuổi tính từ giai đoạn Test, chương trình hỗ trợ người chơi mới chính thức khởi động. 1. Những th...