Tin HOT

Tin HOT

Chuyện Làng Games

Webgames

Games Mobile

Chuyện Gamer

Cosplay

Hướng Dẫn Games

Thông tin Update 20-4-2019

Kevin Hứa April 20, 2019

1. Fix giảm dame Tuần Hải Dạ Xoa >>> Và đừng quên 20h30 đêm nay bắt đầu có boss nhé. 2. Ra hộp quay HP-MP shop ở shop Ngô Dân Tà...

Hướng dẫn cách tính điểm tích lũy PK Team

Kevin Hứa April 18, 2019

Các Baby xem rồi góp ý thêm nội dung, hiện tại đã có 2 Team liên hệ đăng ký, tuy nhiên 2 Team này lại đến từ G đang yếu nhất trong server. ...

Thông báo đăng ký Team PK

Kevin Hứa April 16, 2019

Hiện tại thấy Nguyên Baby vừa post một số clip PK Boss theo khung giờ khá hay, nên server sẽ thay đổi khung giờ rộng của Boss Thuyền Trưởng...

Hướng dẫn Q Đoạt Bảo tìm KC đổi Nguyên Thần Châu

Kevin Hứa April 13, 2019

Khi thất hiện thông báo chỗ thuong hân đã tích lũy 10kv, bạn chuột phải vào cờ, Q se yêu cầu bạn đánh 1 trong 3 loại quái là: Hồ điệp, Sơ...

Update 14/4/19 Bách Độc Xâm Nhập

Kevin Hứa

Bản update lần này thêm sự kiện thử nghiệm vào cuối tuần, trước mắt chọn khung giờ thử nghiệm là 20h30 tối chủ nhật . Boss sẽ xuất hiện qua...