Tin HOT

Tin HOT

Chuyện Làng Games

Webgames

Games Mobile

Chuyện Gamer

Cosplay

Hướng Dẫn Games

Vấn đề cày cuốc ML2018

Kevin Hứa August 12, 2018

Khi update một vật phẩm mới, GM phần nào cũng đã định hình thời gian để các bạn farm, như mệnh phù lần này là 03 tuần , khó là quay cánh, h...

Căn bản về mệnh phù - Tru Tiên Mị Lực 2018

Kevin Hứa August 8, 2018

Mệnh phù là một hệ thống hoàn toàn mới để tăng cường thuộc tính của một nhân vật. Sau cấp độ thăng thiên 150 khi thăng cấp người chơi sẽ tă...

Update 10 - Chuẩn bị kỷ niệm 03 tháng chào đón tân thủ.

Kevin Hứa August 7, 2018

Nhân dịp server sắp tròn 03 tháng tuổi tính từ giai đoạn Test, chương trình hỗ trợ người chơi mới chính thức khởi động. 1. Những th...

Update 09 - Tích trữ Màu Cánh

Kevin Hứa August 1, 2018

Các nội dung cập nhật ở bản Update09. Do ở thời điểm hiện tại có một số member mới chưa hoàn thiện ac, kèm theo một số Baby chơi lại do k...

Update 08 - Bản Fix02 - Mệt với Boss

Kevin Hứa July 27, 2018

Như đã thông báo ngay từ bản Update8, thử nghiệm khung Boss mới sẽ có thể có nhiều lỗi, và phải fix nếu có lỗi. Server sẽ bảo trì nhanh 20...