Tin HOT

Tin HOT

Chuyện Làng Games

Webgames

Games Mobile

Chuyện Gamer

Cosplay

Hướng Dẫn Games

Hướng dẫn tìm Quân Lệnh Mị Lực ngày 04 - 05 QLML

Kevin Hứa July 19, 2018

Cái gì cũng cần có sự đầu tư, từ Bản test đến Up04 trung bình mỗi ngày chỉ kiếm đc 1 đến 2 quân lệnh. Từ Up05 trở đi tỷ lệ đã đc tăng dần t...

Update 07-FIX - Cập nhật khuôn 14x

Kevin Hứa July 18, 2018

Nội dung 1: Boss Côn Luân Nô rơi Quân lệnh . Nhằm hỗ trợ khuôn 14x mới cập nhật, Boss CLN 20h50 sẽ rơi Quân Lệnh Mị Lực. Boss s ẽ xuất h...

Sự kiện PVP Mị Lực 2018

Kevin Hứa July 15, 2018

1. PVP Team bốn người, thời gian tổ chức khi có thông báo . Thời gian thi đấu vào ngày chủ nhật từ 9h sáng đến 11h trưa, 14h chiều đến 17...

Hướng dẫn đầu tư chuẩn vào server Mị cho mem mới

Kevin Hứa July 11, 2018

Với hơn 7 tuần hoạt động, việc các Baby vào chơi sau theo kịp người chơi trước là một vấn đề cũng khá khó khăn. Nếu bạn có thời gian + máy ...

Update 06 - Thay đổi item Q Hằng Ngày

Kevin Hứa

Nội dung 1:   Trong Update này sẽ thay đổi khá nhiều quy trình item farm, khi quy kiếp dần k còn dùng đến. 04 Q hằng ngày đc fix lại item P...