Tin HOT

Tin HOT

Chuyện Làng Games

Webgames

Games Mobile

Chuyện Gamer

Cosplay

Hướng Dẫn Games

Update 13 - Quân Lệnh Hồn Thạch + 15x Free

Kevin Hứa September 12, 2018

Thông tin qua một số thay đổi Update 13 1. M ặc dù đã Free 4 Quân Lệnh đổi khuôn 14x cho tân thủ, tuy nhiên 1 số bạn cũ có nhiều QL13x nê...

LinkDownload

Kevin Hứa

Link Full Google kèm Update 12 đã cập nhật sẵng. https://drive.google.com/file/d/1eOH00OdRC0Zm0ga9wpOULTDCHYrSfI5Z/view Link Fshare ...

Update 12 - BigChange

Kevin Hứa September 8, 2018

Nội dung update đã đc đề cập trong thông báo Bigchange Linkdownload Update. http://www.mediafire.com/file/1p6vzzg45qr45he/Update12.rar/...

Update Bigchange - Gói quà tân thủ trị giá 5m Vàng.

Kevin Hứa September 7, 2018

Sau kỳ nghỉ dưỡng sức đã đến lúc chiến đấu lại thôi các Baby, các thánh ý kiến đóng góp là khá nhiều nhưng theo quan điểm cá nhân thấy rõ. ...

Chỉ làm các nhiệm vụ sau

Kevin Hứa September 6, 2018

Nhấn mạnh không làm Q trung châu hay Q vàng chính tuyến, hoặc Q lạ ở những map khác.  nếu làm sẽ bị Bug Hỏng AC, GM sẽ không hỗ trợ vấn đề ...